KULTUUR

Ons skool het ‘n senior- en juniorkoor. Die seniorkoor bestaan uit ongeveer 70 lede en die juniorkoor bestaan uit ongeveer 50 lede.

Die junior- en seniorkore vorm saam ‘n massakoor.

Deelnames vind plaas tydens kerkoptredes, kunstefeeste en konserte. Kooroefening vind na skool plaas op dae wat daar nie sportoefeninge is nie.

Redenaarskompetisies vind intern plaas. Leerders kry geleentheid om hul redenaarstoesprake, voor ‘n gehoor te beredeneer. 

‘n Paneel beoordelaars evalueer die toespraak en elke deelnemer ontvang ‘n sertifikaat. Leerders wat uitstaande sprekers is kan uit vrye keuse inskryf vir die ATKV-kompetisie.

Scroll to Top