NASKOOL SENTRUM 2021

Die NSS maak voorsiening vir leerlinge van graad 1 – 7. Die NSS word op die skoolterrein van Laerskool M.L. Fick bedryf.

Die kostestruktuur 2021: (per kind) R480 per maand (Februarie – November)

Dagtarief: R50-00 

Stel asseblief die betrokke onderwyser in kennis indien die leerling(e) nie meer die NSS gaan bywoon nie of indien u van ‘n maand- na ‘n dagbasis verander. U moet asseblief 1 maand kennis gee indien u kind nie die NSS meer gaan bywoon nie.
Die naskoolsentrum sluit stiptelik om 17:15 in die middae. 

Studietyd, studiehulp en toesig word deur opgeleide en bekwame personeellede behartig.

Stoorplek vir o.a. sportsakke, ‘n yskas vir bederfbare produkte en ‘n mikrogolfoond is tot die beskikking van die leerling(e) in die NSS.

Aansoekvorms om toelating tot die NSS is by die kantoor beskikbaar.

Die naskoolsentrum sluit gedurende skoolvakansies.

In geval van nood en u kan nie die leerling(e) om 17:15 kom afhaal nie, skakel asseblief die betrokke personeel.

Me. Christa Smith (naskoolhoof)
Me. Sarai Fourie
Me. Wilanie van Wyk
Scroll to Top