REKENAARSENTRUM

  • M.L. Fick het ‘n volledige toegeruste rekenaarsentrum.
  • Klasse word aangebied vanaf gr. 1 – 7.
  • Elke klas in die skool het een periode per week.
  • Die klasse maak deel van die daaglikse skoolrooster.
  • Klasse word aangebied deur die voltydse rekenaar personeellid en word bygestaan deur personeel van die Grondslagfase in hulle periode.
  • Klasse word hoofsaaklik aangebied vir die oefening van lees en spelvaardighede maar daar is ook ander lesse wat aangebied word om die leerders die wêreld van die rekenaar te leer en hoe om dit gebruikersvriendelik te maak.

Die doel van die sentrum is hoofsaaklik rekenaar ondersteunde onderrig.

Lees en spelprogramme is die dryfas in die rekenaarklas. Ons maak gebruik van die LECTOR ONTWIKKELINGSLEES – PROGRAM. Die program word huidiglik aangebied in M.L. Fick se taalbeleid nl. Afrikaans, maar daar word beoog om dit later uit te brei na die tweede taal in die skool nl. Engels.

Internet toegang is beperk. Die Internet word slegs beheer deur die voltydse personeellid van die klas.

Ander programme is onder andere CHILDSPLAY – Hier word leerders blootgestel aan ‘n wye verskeidenheid opvoedkundige speletjies wat insluit, lees – reken – konsentrasie en geheuevaardighede. 

  • TYPING TUTOR – Waar die leerders op hul onderskeie vlakke of ouderdom die sleutelbord aanleer vir makliker en doeltreffender gebruik in die toekoms. 
  • TUXMATHS – Hier word die leerders se rekenvaardighede op verskeie vlakke en maniere getoets. 
  • TUXTYPE – Min of meer dieselfde as TYPING TUTOR. 
  • TUXPAINT – Hier word die leerder oorgegee aan verbeeldingsvlugte in kreatiwiteit en kan rekenaarvaardig skep. 

Dan is daar die standaard programme soos WORD, EXCEL – Hierdie programme word meer vir die hoër grade meer omvattend, maal wel op hulle vlak aangebied om dit op hulle vlak te gebruik en te bemeester. 

Ons doen tot “presentations” met POWER POINT.

Die sentrum beskik oor 41 rekenaars. Die gee klasse met ‘n grootte tot 41 die geleentheid om elkeen op sy/haar eie rekenaar te werk.

Ons het van die nuutste tegnologie en met ‘n gesig van 41 “flat screens” wat na jou kyk kan mens met trots voorstaan in nie net die “look” nie maar ook die wat.

Die sentrum is ook lugverkoel wat nie net vir die rekenaars ‘n lafenis bied nie, maar ook vir die leerders gedurende die warm somermaande. Daar word wel aanpassings gemaak in die winter sodat die leerders nie bibber van die koue in die klas nie.

Die sentrum het ‘n groot skerm en oorhoofse projektor sodat lesse vanaf die “moedertafel” aangebied kan word, en leerders kan met gemak sien wat, waar en hoe.

Ons het goed toegeruste veiligheidssisteme vir die klas maar ook stelsels wat die leerders se werksaamhede monitor, stoor en afskakel wanneer nie – toelaatbare aktiwiteite beoefen word.

Daar is geen kostes nie, tensy leerders die eiendom opsetlik sal beskadig, of nie gehoor gee aan die algemene skoolreëls of klasreëls nie en dit dan skade veroorsaak aan die toerusting. Alle klasaktiwiteite word afgeneem en word bewaar sou daar probleme ontstaan en navraag gedoen word.

Voorlopig nog geen klasse nie.
Kan die leerders……
Hulle eie speletjies van die huis af bring en oorlaai op die rekenaar wat aan hom/haar toevertrou word deur die jaar? NEE

Gedurende die periode op enige program van sy/haar keuse gaan werk? NEE, daar is ‘n volledige uitgewerkte program wat die leerders moet volg.

Gebruik maak van die Internet sonder die toestemming van die rekenaarpersoneellid? NEE

Mekaar help gedurende die periode? VERKIESLIK NIE, omdat elke leerder toegang het tot sy/haar eie rekenaar het poog ons dat die leerder die personeellid sal raadpleeg en nie op sy eie sal probeer om sodoende die werksaamhede van die rekenaar vinniger aan te leer nie.

NA-URE in die rekenaarsentrum gaan werk met bv. Ouertoesig, of boetie en sussie toesig wat ouer is? NEE, ons sal sien wat die behoefte is, en sou die voltydse personeellid nie buitemuurse – aktiwiteite het nie op sekere tye, en hy/sy is beskikbaar, hoekom nie.

KONTAK DIE SKOOL VIR MEER INLIGTING:
Tel: (018) 297-5003 / (018) 294-8635
Faks: (018) 294-5725
E-pos: mlfickinfo@mweb.co.za  (Kantoor)

Think about the design on my small brand new Breitling Bentley reproduction? I don't want to toot my own, personal horn right here, but perhaps through my little house business, your photo over seems like one thing you would count on seeing in the magazine something like rolex replica that, nowhere dial basically will kill it! More and more people position the concentrate on locating look-alike wrist watches, which are not simple to find when they talk with regards to Breitling regarding Bentley replications ., but in this situation, I'm going to let you are the judge. Precisely how awesome is that this.
Scroll to Top