SKOOLFONDS 2021

INTERAKTIEWE HULPMIDDEL FOOI – R300 per kind (sluit in hulpmiddels, huiswerkboekie, voorblaaie, fotostaatpapier. jaarprogram en opgradering van EDU-bord-sagteware)

Eerste 3 kinders per kind = R8 800.00 per jaar (880.00 x 10 maande) (Januarie tot einde Oktober 2021)
4de kind = R4300.00 per kind per jaar (430.00 x 10 maande) (Januarie tot einde Oktober 2021)
4de kind = Geen heffing

ALLE SKOOLGELDE MOET VOOR OF OP 31 OKTOBER 2020 TEN VOLLE VEREFFEN WEES.

Rente teen 2 % per maand sal gehef word op alle agterstallige skoolfonds.

DOKUMENTE BENODIG VIR EERSTE INSKRYWING
ID-dokument of geboortesertifikaat van kind(ers)

Indien een, of beide ouers nie Suid-Afrikaanse burgers is nie, moet bewys gelewer word dat die persoon in die RSA mag studeer.

AANSOEK OM VOLLE- OF GEDEELTELIKE VRYSTELLING VIR DIE BETALING VAN SKOOLFONDS: 

Besonderhede i.v.m. aansoeke om volle/gedeeltelike vrystelling vir betaling van onderriggelde sal betyds aan u per omsendskrywe deurgegee word.

Indien u in gebreke bly om die aansoek betyds in te dien, kan dit beteken dat u moontlik die vergunning kan verbeur.

Riglyn: Die volgende dien as riglyn om te bepaal of u kwalifiseer vir ‘n beurs. 
Indien die skoolgelde 10% van u bruto inkomste oorskry, kwalifiseer u vir volle vrystelling. Minder as 10% word die beursgeld op ‘n glyskaal bereken.

Scroll to Top