SKOOLFONDS 2021

INTERAKTIEWE HULPMIDDEL FOOI – R300 per kind (sluit in hulpmiddels, huiswerkboekie, voorblaaie, fotostaatpapier. jaarprogram en opgradering van EDU-bord-sagteware)

Eerste 3 kinders per kind = R8 800.00 per jaar (880.00 x 10 maande) (Januarie tot einde Oktober 2021)
4de kind = R4300.00 per kind per jaar (430.00 x 10 maande) (Januarie tot einde Oktober 2021)
4de kind = Geen heffing

ALLE SKOOLGELDE MOET VOOR OF OP 31 OKTOBER 2020 TEN VOLLE VEREFFEN WEES.

Rente teen 2 % per maand sal gehef word op alle agterstallige skoolfonds.

DOKUMENTE BENODIG VIR EERSTE INSKRYWING
ID-dokument of geboortesertifikaat van kind(ers)

Indien een, of beide ouers nie Suid-Afrikaanse burgers is nie, moet bewys gelewer word dat die persoon in die RSA mag studeer.

AANSOEK OM VOLLE- OF GEDEELTELIKE VRYSTELLING VIR DIE BETALING VAN SKOOLFONDS: 

Besonderhede i.v.m. aansoeke om volle/gedeeltelike vrystelling vir betaling van onderriggelde sal betyds aan u per omsendskrywe deurgegee word.

Indien u in gebreke bly om die aansoek betyds in te dien, kan dit beteken dat u moontlik die vergunning kan verbeur.

Riglyn: Die volgende dien as riglyn om te bepaal of u kwalifiseer vir ‘n beurs. 
Indien die skoolgelde 10% van u bruto inkomste oorskry, kwalifiseer u vir volle vrystelling. Minder as 10% word die beursgeld op ‘n glyskaal bereken.

Think about the design on my small brand new Breitling Bentley reproduction? I don't want to toot my own, personal horn right here, but perhaps through my little house business, your photo over seems like one thing you would count on seeing in the magazine something like rolex replica that, nowhere dial basically will kill it! More and more people position the concentrate on locating look-alike wrist watches, which are not simple to find when they talk with regards to Breitling regarding Bentley replications ., but in this situation, I'm going to let you are the judge. Precisely how awesome is that this.
Scroll to Top