UIT DIE HOOF SE KANTOOR

UNIEKE SKOOL
Laerskool M.L. Fick is vanjaar, op 30 Julie 2016, 126 jaar oud! Die skool het toe bekend gestaan as “De Armen School”. Wyle ds. M.L. Fick het destyds, in sy versiendheid, die skool gestig as ‘n heenkome vir ‘n hele klomp kinders. Sedertdien het duisende leerlinge hulle vormingsjare en eerste skoolopleiding hier ontvang. Laerskool M.L. Fick is die oudste skool noord van die Vaalrivier of tewel die ou Transvaal. 

Die eerste skoolhoof was Mnr. M.M. Bresler (12 April 1893 – 24 Junie 1932)
Vanaf 1893 af styg die skool getalle van 76 leerlinge tot 200 leerlinge in 1899. Oorlog breek uit en die hoof gaan op kommando en as gevolg daarvan daal die getalle tot 40 leerlinge. In 1903 keer mnr. Bresler terug skool toe en in hierdie tyd word die skool se naam verander na “South School”. Engels was toe die amptelike spreektaal in die skool. Vanaf 1915 af Afrikaans al meer en meer as spreektaal ingevoer en in 1931 word die skool se naam verander na “Suities” Die leerlingtal styg tot 530!

Die tweede skoolhoof was Dr.NJ. du Preez (26 Julie 1932 – 3 Julie 1942)

Die derde skoolhoof was Mnr. C.P. Theron (4 Augustus 1942 – 12 Desember 1955)
Op 29 Januarie 1955 is ds M.L. Fick oorlede en daar word toe besluit om die skool se naam ‘n vierde keer te verander. Joernaal inskrywing van 24 Junie 1955. “Vandag is die gedenksteen ter herinnering aan ds. M.L. Fick, stigter van die Suid Skool onthul deur sy oudste dogter, Mev. A. Duncker!”

Die vierde skoolhoof was Mnr. F Pieterse (2 Januarie 1956 tot 10 Desember 1971)
Skoolfonds was toe 80c vir 1 kind, 60c vir twee kinders en 40c vir 3 of meer kinders per jaar. Die totale begroting van die jaar het R300.00 beloop!

Die vyfde skoolhoof was Mnr. G.S. Nieuwoudt (1 Januarie 1972 – 31 Maart 1985).
Onder mnr. Nieuwoudt se leiding groei die skool se getalle tot 960 wat meebring dat die destydse Department van Onderwys die skool moes begrens. Die terrein was te klein en die geboue te min en slegs leerlinge in die natuurlike voedingsgebied van die skool het toelating ontvang.

Die sesde skoolhoof was Mnr. J.H.P. van der Merwe (1 April 1985 – 30 September 1994).
Op 4 Mei 1987 vind ‘n besondere ontmoeting plaas. Mej. Lynn Fick, ‘n kleindogter van die wyle ds. M.L. Fick daag onverwags by die skool op. Onnodig om te sê dat mooi herinneringe en interessante vertellings uitgeruil is. 

Die sewende skoolhoof was Mnr. J.M. Venter (1 November 1993 – 31 Desember 2013).
Op 30 Maart 1995 word die nuwe tennis en netbalbane van M.L. Fick geopen. Hierdie bane is gebou op ‘n stuk grond waarop 4 huise gestaan het. Die huise is uitgekoop en gesloop. Spreiligte is in 1998 op die rugbyveld opgerig en sodoende kon daar ook wedstryde in die aande plaasvind. 

ONS WAARDES MUUR

Think about the design on my small brand new Breitling Bentley reproduction? I don't want to toot my own, personal horn right here, but perhaps through my little house business, your photo over seems like one thing you would count on seeing in the magazine something like rolex replica that, nowhere dial basically will kill it! More and more people position the concentrate on locating look-alike wrist watches, which are not simple to find when they talk with regards to Breitling regarding Bentley replications ., but in this situation, I'm going to let you are the judge. Precisely how awesome is that this.
Scroll to Top