gesels met ons

Ons Help
Graag

Vir enige navrae of inligting rondom aangeleenthede, kontak ons  gerus gedurende skoolure.

Gr.1 en Gr.2 07:30 – 13:15
Gr.3 tot Gr.7 07:30 – 13:35

Ons personeel is beskikbaar gedurende kantoorure vir enige navrae.