Media- en Rekenaarsentrum

Die media “lockdown” is verby!

Dit is met groot opgewondenheid dat ons na twee jaar se Covid-pandemie kan aankondig dat Emmies se mediasentrum weer kan funksioneer.

Leerlinge van graad 4 tot 7 het alreeds die geleentheid om op sekere dae van die week boeke uit te neem op ‘n leenbasis vir twee weke.  Daar word beoog om die graad 3-leerlinge te betrek in die tweede kwartaal.

Daar is ‘n verskeidenheid leesstof beskikbaar wat wissel van vakliteratuur tot stories vir alle ouderdomsgroepe.

Lees is die hoeksteen van onderrig en ons doen ‘n beroep op ons leerders om die mediasentrum te besoek en hul leesvermoëns so te verbeter.

Rekenaarsentrum

Graad vier tot sewe leerders ontvang gedurende skoolure onderrig in basiese rekenaargeletterdheid.

Elke leerder het toegang tot sy eie rekenaarstasie waar hul blootstelling kry tot programme soos “Word”; “Excel” en “Powerpoint”.